top of page

Kosten

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van stoelmassage te beperken aangezien het de gezondheid van medewerkers betreft. Past stoelmassage binnen het arboplan, dan zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Andere opties zijn een investering van de werkgever of de medewerker zelf in zijn/haar gezondheid.

Faciliteren stoelmassage door werkgever

Zoals bovenstaand beschreven is het mogelijk om stoelmassage fiscaal aantrekkelijk aan uw medewerkers aan te bieden. Omdat u met stoelmassage investeert in de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers, kunt u het (laten) opnemen in het arboplan. Normaal gesproken mag u als werkgever tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom gebruiken voor vergoedingen en verstrekkingen. Echter, omdat stoelmassage wordt gezien als arbovoorziening kunt u dit onbeperkt vergoeden, zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2%. Op deze manier is stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting. De in rekening gebrachte btw kan daarnaast in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. 

De voorwaarden waaraan u als werkgever moet voldoen om stoelmassage op deze fiscaal voordelige manier aan te bieden aan uw medewerkers zijn als volgt (te vinden in het handboek loonheffingen, P. 253/254):

  • U hebt als werkgever een arboplan.

  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

  • De massage vindt tijdens werktijd plaats.

  • Uw werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Voor meer informatie over de tarieven van stoelmassage kunt u contact met mij opnemen.

Contact 3

Contact 

Bent u geïnteresseerd in stoelmassage binnen uw organisatie, wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neemt u gerust contact op, dan probeer ik uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Dank voor uw bericht!

bottom of page